Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op https://wendypeeters.nl/. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach worden aanbevolen. Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Programma's

Programma's

Ontdek de verschillende programma's die Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach aanbiedt!

meer informatie
Personal Training

Personal Training

Met behulp van professionele expertise werk je aan jouw persoonlijke trainingsdoelen, een fit en een sterk lichaam.

meer informatie
Tarieven

Tarieven

Bij Wendy Peeters Fitness & Lifestyle Coach kies je een passend programma dat aansluit op jouw wensen.

meer informatie
5 tips om je  routine te behouden

5 tips om je routine te behouden

  Door: Mignon Rutten (Mindgains) Het is een hele gekke periode di...

Lees meer

Wendy is een zeer gedreven, gepassioneerde coach die alles geeft en alles eruit haalt!

Ratna Dewi
Ratna Dewi

You are stronger then you know!

Natashja